Rezerwacje

GABINETY
SPECJALISTYCZNE
DERMATOLOGIA ESTETYCZNA
I KOSMETOLOGIA
Kursy
 

 
Klauzula obowiązku informacyjnego

 
Klauzula obowiązku informacyjnego
W celu zgłoszenia uczestnictwa w kursie proszę wypełnić formularz

KursDane osobowe
Dane do faktury - w celu otrzymania faktury na firmę proszę uzupełnić poniższe dane, jeśli pola zostaną puste zostanie wystawiona faktura na osobę fizyczną.


 

Klauzula obowiązku informacyjnego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „DERMED” Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (90-265), przy ul. Piotrkowska 48, NIP: 725-193-71-62, REGON: 100311151 w celu zgłoszenia mojego uczestnictwa w kursie szkoleniowym.W celu zgłoszenia uczestnictwa w konferencji proszę wypełnić formularz

KonferencjaDane osobowe
Dane do faktury - w celu otrzymania faktury na firmę proszę uzupełnić poniższe dane, jeśli pola zostaną puste zostanie wystawiona faktura na osobę fizyczną.

 
 
freshform
popup