Zasady

Godziny kursów weekendowych (soboty, niedziele):

Godziny: 9.00 - 14.00, 15.00 - 20.00
Liczba miejsc: 15 - 20

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przysłanie zgłoszenia wraz z wymaganą wpłatą. Istnieje możliwość rezygnacji na 14 dni przed rozpoczęciem kursu. W terminie późniejszym nie dokonujemy zwrotu wpłaty. W celu wystawienia faktury VAT, prosimy zamieścić dane do faktury w zgłoszeniu.

Zgłoszenia pisemne prosimy przesyłać na adres:

"DERMED" Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 48, 90-265 Łódź
tel. 42 663 14 41
fax 42 663 14 72, email: gabinety@dermed.com.pl

Opłatę za kurs prosimy przesyłać na rachunek:

"DERMED" Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 48, 90-265 Łódź
PEKAO Bank Pekao S.A.
68 1240 5527 1111 0010 4135 4512
z zaznaczeniem numeru i daty kursu

 

 
 
freshform
popup