Kurs 3: Dermoskopia

Terminy:

Tematy:

Nowoczesne metody diagnostyki dermoskopowej w praktyce dermatologicznej. Różnicowanie obrazów dermoskopowych.


Moduł: a
Godziny: 09.00-14.00
Cena: 550,00 zł
Diagnostyka dermoskopowa zmian barwnikowych skóry. Fotodokumentacja i archiwizacja danych w dermoskopii.

1. Podstawy diagnostyki dermoskopowej zmian barwnikowych skóry i ich różnicowanie. Laserowa mikroskopia konfokalna - nowa metoda bezinwazyjnej diagnostyki zmian skórnych.

2. Praktyczna diagnostyka dermoskopowa (dermatoskopy Heine Delta 10 i 20) z wykorzystaniem fotografii cyfrowej i specjalnego oprogramowania.

3. Fotodokumentacja cyfrowa, archiwizacja danych pacjentów i ich obrazów dermoskopowych.

Moduł: b
Godziny: 15.00-20.00
Cena: 550,00 zł
Diagnostyka czerniaka i stanów przedczerniakowych. Metody różnicowania. Praktyczna dermoskopia.

1. Czerniak złośliwy - współczesne metody diagnostyczne, różnicowanie i metody leczenia.

2. Przyczyny błędów w ocenie histopatologicznej wycinków ze skóry.

3. Diagnostyka videodermoskopowa z wykorzystaniem urządzeń Mole Max,  Dermo Genius, Video Cap Net.

4. Praktyczna ocena dermoskopowa znamion - ćwiczenia połączone z quizem.

Moduł: c
Godziny: 09.00-14.00
Cena: 550,00 zł
Praktyczna diagnostyka dermoskopowa. Diagnostyka różnicowa zmian barwnikowych.

1. Różnicowanie dermoskopowe zmian barwnikowych skóry.

2. Zajęcia praktyczne - ocena obrazów dermoskopowych zmian barwnikowych  i innych zmian chorobowych skóry.

3. Ćwiczenia testowe przy wykorzystaniu różnych programów komputerowych.

 
 
freshform
popup