Dermoskopia

 
Dermoskopia cyfrowa wraz z wizytą do 3 znamion 260.00 zł
dopłata każdego następnego 30.00 zł
Dermoskopia manualna  wraz z wizytą do 3 znamiom 190.00 zł
dopłata do każdego następnego 30.00 zł

 
 
freshform
popup