Porada lekarska

 
doktor habilitowany, profesor 180.00 zł - 200.00 zł
doktor medycyny 130.00 zł
lekarz z II stopniem specjalizacji 120.00 zł
lekarz z I stopniem specjalizacji 110.00 zł

 
 
freshform
popup