Testy HPV

 
- HPV - wykrywanie DNA i różnicowanie wirusa - 37 genotypów 220.00 zł
- Wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów wirusa HPV 170.00 zł
- HSV - typ 1 i 2 - DNA jakościowo 220.00 zł
- AZF - badanie mikrodelecji regionu AZF chromosomu Y 395.00 zł
- Kariotyp - badanie cytogenetyczne  limfocytów krwi obwodowej 590.00 zł
- CFTR - badanie 290 mutacji w genie CFTR, w tym 8 najczęściej identyfikowanych w niepłodności męskiej 540.00 zł
- Leiden - wykrywanie mutacji w genie czynnika V krzepnięcia krwi 220.00 zł
- Pakiet: Leiden + Protrombina 270.00 zł
- MTHFR - wykrywanie mutacji w genie reduktazy metylenotetrahydrofolianowej 220.00 zł
- BRCA-1 500.00 zł
- BRCA-2 290.00 zł
cytologia płynna LBC + Wykrywanie DNA 12 wysokoonkogennych typów wirusa HPV, wykrywane genotypy: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (badanie jakościowe, bez genotypowania, ocena cytologiczna) 210.00 zł

 
 
freshform
popup